Od jiných autorů

S jizvou na rameni (od Tes)

05.02.2016 18:15
  Další povídka od Tes ;) Tak jako každým rokem byla uspořádána výstava fotografií vojáků zraněných v boji. Při které byly tyto fotografie draženy a výtěžek šel na podporu těchto vojáků. Mycroft Holmes samozřejmě zahajoval tuto vernisáž. Sherlock jako každoročně doprovodil svého bratra na...

Blízko smrti 2. část

31.10.2015 12:47
  Před dvaceti lety: Greg ležel na vlhkém chodníku, tiskl si prsty k boku a snažil se zastavit krvácení. Pronásledoval jednoho zločince a ten ho postřelil. Teď měl co dělat, aby zůstal naživu. Stálo jej to všechny jeho síly, kterých mu valem ubývalo. Najednou, se u něj objevil vysoký...

Blízko smrti

31.10.2015 12:41
  A/N: Tak Tes si pro vás připravila pravou halloweenskou povídku, kterou naleznete i na jejím blogu :)   Johna postřelili do podklíčkové tepny. Měl štěstí, díky včasného zásahu svých kolegů přežil, jenomže jej poslali zpátky do Londýna. S tím se srovnat nedokázal, byla to pro něj...

Zlomení

15.06.2015 19:29
  Další povídka od Tess :)   Byl jsem příliš dlouho sám, moc jsem tě miloval.    Stal jsem se lovnou zvěří, nevěděl jak dál, proto jsem ti ublížil, přesto jsem tě miloval.    Byl jsem zlomený, slepil jsi mě dohromady.    Ublížil jsi mi, bolelo...

Dárek

18.04.2015 13:58
  A/N: Tohle je dárek pro mě od Paulett k našemu prvnímu výročí spolupráce. Ještě jednou díky :)   Konečně se zavřely dveře za posledním pacientem. Hannibal byl rád, že to šlo tak rychle, protože stejně z jeho vyprávění nic neměl. Toho dne uplynul přesně rok od toho dne, kdy ho Jack...

To snad ne

26.03.2015 15:50
  Další povídka od Tess :)         ,,Děkuji za pozvání na večeři.‘‘ ,,Rád jsem tě pozval Wille.‘‘ Hannibal s úsměvem postavil před Willa talíř s jedním ze svých uměleckých výtvorů. Will úsměv opětoval, vzápětí se však nešťastně zadíval do talíře. Vzal do ruky...

Umění diplomacie

24.03.2015 19:07
  Tuto povídku vám napsala Tess :)                                                           ,,Ne nepojedu. Zaplať si tlumočníka.‘‘ ,,Sherlocku...